Programy R


Idź do treści

3f l_warstwowe alokacja opt 2.R

### LOSOWANIE WARSTWOWE - MINIMALIZACJA KOSZTÓW PRZY USTALONYM RYZYKU ESTYMACJI

###############################################################
# dane Z PRÓBKI WSTĘPNEJ
# - pierwsza kolumna to wartości zmiennej badanej z próby
# - druga kolumna to identyfikatory przynalezności do warstw

war_min_kosztow<-function(dane,Nh_ciag,kh_ciag,f0) {
n<-nrow(dane)
N<-sum(Nh_ciag)

wh_ciag<-Nh_ciag/N
ys<-dane[,1]
warstwa<-dane[,2]
warstwa<-as.factor(warstwa)

vgsh_ciag<-c()

for (i in 1:nlevels(warstwa)) {
ysh<-ys[warstwa==levels(warstwa)[i]]
vgsh_ciag[i]<-var(ysh)
}

c2_licz<-sum(wh_ciag*sqrt(vgsh_ciag*kh_ciag))
c2_mian<-sum(wh_ciag*sqrt(vgsh_ciag)/Nh_ciag)+f0
c2<-c2_licz/c2_mian

nh_ciag<-c2*wh_ciag*sqrt(vgsh_ciag/kh_ciag)

#sprawdzenie warunku 3.17
K<-sum(kh_ciag)
n0<-K/min(kh_ciag)
spr<-min(Nh_ciag)>n0

list("warunek spełniony"=spr,"optymalne liczebności prób"=nh_ciag)

}Powrót do treści | Wróć do menu głównego