Programy R


Idź do treści

4 l_systematyczne.R

### LOSOWANIE SYSTEMATYCZNE - LOSOWANIE PRÓBY

proba_sys <-function(N,n) {
q<-N/n
if (q!= trunc(q)) stop ("N/n nie jest liczbą całkowitą")
s<-sample(c(1:q),1)
seq(from=s,by=q, length.out=n)
}

proba_sys(100,10)
proba_sys(100,10)
proba_sys(100,10)
proba_sys(100,10)
proba_sys(100,10)

Powrót do treści | Wróć do menu głównego