Prezentacje


Idź do spisu treści

Gestosc rozkladu normalnego

Gęstość rozkładu normalnego


Gęstość rozkładu normalnego
- zmiana wartości oczekiwanej (m)
- zmiana odchylenia standardowego (
s)W tej prezentacji przedstawiono gęstość rozkładu normalnego w zależności od zmieniających się parametrów m i
s. Możemy zaobserwować jaki wpływ na kształt krzywej gęstości ma zmiana wartości oczekiwanej (położenie) oraz jaki wpływ ma zmiana odchylenia standardowego (rozrzut).

Gęstość rozkładu normalnegoWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego