Prezentacje


Idź do spisu treści

Przedzialy ufnosci

Przedziały ufności


Przedział ufności
- poziom ufności
- symulacja


W tej prezentacj możemy zaobserwować symbolicznie prezentowane kolejne przedziały ufności wyznaczane dla wartości oczekiwanej przy przyjętym poziomie ufności 0,9. Na rysunkach zaznaczona jest rzeczywista wartość (m = 100) szacowanego parametru (w praktyce wielkość nieznana). Zauważmy, że średnio co dziesiąty przedział ufności nie pokrywa szacowanego parametru.

Przedziały ufnościWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego