Analiza dynamiki
dynam103
[Statystyka  opisowa] [Analiza  struktury] [Analiza  zależności] [Analiza  dynamiki] [3.1] [3.2] [3.3] [3.4]