Przedzia?y ufno?ci
ufnosc102
[Statystyka II] [Przedziały ufności] [4.1] [4.2] [4.3] [4.4] [Testy parametryczne] [Testy nieparametryczne]