Problem 1

1. Wędkarz złowił 8 ryb o długościach (w cm):

21, 17, 18, 22, 26, 22, 24 i 19.

Jak można za pomocą odpowiednich miar statystycznych opisać rezultaty połowu?

Jak te obliczenia zrealizować w różnych programach?

[Statystyka opisowa] [Problem 1] [Excel] [Statistica] [SPSS] [R] [Problem 2] [Problem 3] [Problem 4] [Problem 5] [Problem 6] [Problem 7]