Problem 2

2. Mam dane zawarte w pliku tekstowym.

Nazwa tego pliku to “dane.txt”.

Jak mogę je wczytać do programu?

Jak dla tych danych skonstruować histogram?

[Statystyka opisowa] [Problem 1] [Problem 2] [Excel] [Statistica] [SPSS] [R] [Problem 3] [Problem 4] [Problem 5] [Problem 6] [Problem 7]