Problem 3

3. Jak należy przeprowadzić analizy dla szeregu skokowego (obliczenie średniej ważonej)?

Może to być charakterystyka spóźnień na zajęcia studentów I roku.

 

Liczba spóźnień

0

1

2

3

4

5

Liczba studentów

50

100

150

120

60

20

[Statystyka opisowa] [Problem 1] [Problem 2] [Problem 3] [Excel] [Statistica] [SPSS] [R] [Problem 4] [Problem 5] [Problem 6] [Problem 7]