Problem 4

4. Dysponuję kilkoma kolumnami zmiennych, pomiędzy którymi występuje logiczna zależność.

Jak można w różnych programach zbadać zależność pomiędzy zmiennymi X i Y z wyłączeniem wpływu zmiennej Z?

Jak ocenić siłę łącznego wpływu kilku zmiennych na ustaloną zmienną X?

[Statystyka opisowa] [Problem 1] [Problem 2] [Problem 3] [Problem 4] [Excel] [Statistica] [SPSS] [R] [Problem 5] [Problem 6] [Problem 7]