Problem 5

5. Na zajęciach dowiadujemy się jak policzyć miary zależności dla danych zamieszczonych w tablicy kontyngencji.

Jednak zwykle zbiory w firmach są gromadzone w formie danych szczegółowych. Jak na podstawie takich właśnie danych skonstruować tablicę wielodzielczą i jak policzyć miary siły zależności?

[Statystyka opisowa] [Problem 1] [Problem 2] [Problem 3] [Problem 4] [Problem 5] [Excel] [Statistica] [SPSS] [R] [Problem 6] [Problem 7]