Problem 6

6. Na zajęciach poznawaliśmy „krok po kroku” szacowanie parametrów liniowej funkcji trendu. W praktyce zapewne będą nam potrzebne bardziej złożone funkcje.

Jak oszacować parametry funkcji trendu korzystając z różnych programów?

[Statystyka opisowa] [Problem 1] [Problem 2] [Problem 3] [Problem 4] [Problem 5] [Problem 6] [Excel] [Statistica] [SPSS] [R] [Problem 7]