Problem 7

7. Dysponujemy obserwacjami z okresowego szeregu czasowego.

W jaki sposób można wyznaczyć wskaźniki wahań sezonowych?

[Statystyka opisowa] [Problem 1] [Problem 2] [Problem 3] [Problem 4] [Problem 5] [Problem 6] [Problem 7] [Excel] [Statistica] [SPSS] [R]