Statystyka w R


Idź do treści

Estymacja punktowa


Częstym problem w badaniach statystycznych jest szacowanie parametrów populacji w oparciu o dane uzyskane z prób losowanych z populacji. Oprócz samej wartości oceny charakterystyki populacji bardzo ważnym problemem jest ocena średniego błędu szacunku.


####################################################################
############# Estymacja punktowa - wybrane zagadnienia #############
####################################################################

### Estymacja punktowa średniej
est_punkt_sr=function(x) { # x - ciąg wartości badanej zmiennej z próby
n=length(x) # liczebność próby
est=mean(x) # wartość estymatora
eD2=var(x)/n # wartość estymatora wariancji estymatora
eD=sqrt(eD2) # wartość oceny średniego błędu szacunku
eCV=100*eD/est # wartość oceny średniego względnego błędu szacunku
list(est=est,eD=eD,eCV=eCV)
}

#Przykład
est_punkt_sr(c(1,4,5,8,2))
# otrzymujemy:
# $est
# [1] 4
# $eD
# [1] 1.224745
# $eCV
# [1] 30.61862

### Estymacja punktowa frakcji
est_punkt_fr=function(m,n) {
# n - liczebność próby
# m - liczba obserwacji wyróżnionych w próbie
est=m/n # wartość estymatora
eD2=est*(1-est)/(n-1) # wartość estymatora wariancji estymatora
eD=sqrt(eD2) # wartość oceny średniego błędu szacunku
eCV=100*eD/est # wartość oceny średniego względnego błędu szacunku
list(est=est,eD=eD,eCV=eCV)
}

#Przykład
palacy=50 #liczba palących w próbie
wszyscy=200 #liczebność próby
est_punkt_fr(palacy,wszyscy)
# otrzymujemy:
# $est
# [1] 0.25
# $eD
# [1] 0.03069546
# $eCV
# [1] 12.27818
Powrót do treści | Wróć do menu głównego